مسابقه – کبریت آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

مسابقه – کبریت: آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان مشخص شد

نمایندگان مردم در منزل ملت، نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان را در سال ۹۷ تعیین کردند.

نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان مشخص شد

نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان مشخص شد

عبارات مهم : قانون

نمایندگان مردم در منزل ملت، نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان را در سال ۹۷ تعیین کردند.

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی شرح بخش درآمدی لایحه بودجه 97، با بند «الف» تبصره 6 این لایحه که درخصوص معافیت مالیاتی حقوق کارکنان هست، با 152 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در موافقت کردند.

براساس بند «الف» تبصره 6 لایحه مذکور، سقف معافیت مالیاتی عنوان ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366.12.4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 هر سال مبلغ 27 میلیون و 600 هزار تومان تعیین می شود قیمت مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات هر سال 10 درصد و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات هر سال 15 درصد و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر 25 درصد و نسبت به مازاد شش برابر 35 درصد تعیین می شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص عنوان مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم هر سال مبلغ 21 میلیون و 600 هزار تومان تعیین می شود.

نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان مشخص شد

واژه های کلیدی: قانون | مالیات | معافیت | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs