مسابقه – کبریت آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

مسابقه – کبریت: آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از حرکت به سوی بحران زایی زیاد خودداری کنیم / ابوطالبی

‏معاون سیاسی دفتر رییس جمهور اظهار کرد: از حرکت به سوی بحران زایی زیاد که به نفع کشور نمی ‌باشد، خودداری کنیم. 

از حرکت به سوی بحران زایی زیاد خودداری کنیم / ابوطالبی

ابوطالبی: از حرکت به سوی بحران زایی زیاد خودداری کنیم

عبارات مهم : سیاسی

‏معاون سیاسی دفتر رییس جمهور اظهار کرد: از حرکت به سوی بحران زایی زیاد که به نفع کشور نمی باشد، خودداری کنیم.

به گزارش ایسنا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در توئیتر خود نوشت:

«تلاش دوباره جهت تقسیم جامعه به مدافعان منافع ملی انقلابی و مخالفان؛ مدافعان دو قطبی سازی ۵۹ و مخالفان آن؛ آتش به اختیاران و آتش به قانونان؛ و… تعمیق شکاف های ملی،از طریق دوقطبی سازی ناصواب و هراس زایی اجتماعی هست؛ از حرکت به سوی بحران زایی زیاد که به نفع کشور نمی باشد، خودداری کنیم.»

از حرکت به سوی بحران زایی زیاد خودداری کنیم / ابوطالبی

واژه های کلیدی: سیاسی | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs