مسابقه – کبریت آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

مسابقه – کبریت: آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عوض کردن نام راکتور اراک جهت حفظ ماهیت آب سنگین آن است / کمالوندی

سخنگوی شرکت انرژی اتمی عوض کردن نام راکتور تحقیقاتی اراک به راکتور تحقیقاتی خنداب را در جهت حفظ ماهیت آب سنگین این راکتور در اسناد مربوط رسمی آژانس دانست.

عوض کردن نام راکتور اراک جهت حفظ ماهیت آب سنگین آن است / کمالوندی

کمالوندی: عوض کردن نام راکتور اراک جهت حفظ ماهیت آب سنگین آن است

عبارات مهم : آژانس

سخنگوی شرکت انرژی اتمی عوض کردن نام راکتور تحقیقاتی اراک به راکتور تحقیقاتی خنداب را در جهت حفظ ماهیت آب سنگین این راکتور در اسناد مربوط رسمی آژانس دانست.

بهروز کمالوندی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به عوض کردن نام راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک به راکتور تحقیقاتی آب سنگین خنداب که در گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی به آن اشاره شده است است گفت: عوض کردن این نام به علت این بود که در اسناد ماهیت آب سنگین این راکتور حفظ شود.

عوض کردن نام راکتور اراک جهت حفظ ماهیت آب سنگین آن است / کمالوندی

وی هم چنین گفت که عوض کردن نام راکتور اراک از سوی هیچ کشوری از جمله آمریکا درخواست نشده است.

واژه های کلیدی: آژانس | انرژی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs