مسابقه – کبریت آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

مسابقه – کبریت: آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی برنامه چین جهت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی دنیا

چین برنامه‌های جدیدی را ارائه کرده است که به واسطه آن قصد دارد تا سال 2025 رهبر هوش مصنوعی در دنیا شود.

برنامه چین جهت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی دنیا

برنامه چین جهت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی جهان

عبارات مهم : تبدیل

چین برنامه های جدیدی را ارائه کرده است که به واسطه آن قصد دارد تا سال 2025 رهبر هوش مصنوعی در دنیا شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، چین برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی((AI را انتشار داده است و قصد دارد تا سال 2020 صنعت هوش مصنوعی خود را با بیش از 150 میلیارد یوان زیاد کردن تا سال 2025 به 400 میلیارد یوان توسعه دهد و در این زمینه در دنیا پیشرو شود.

برنامه چین جهت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی دنیا

چین نخستین کشوری نیست که طرحهایی را جهت یک پروژه هوش مصنوعی در سطح ملی اعلام می کند. آمریکا نیز در ماه اکتبر برنامه هایی را در این زمینه اعلام کرده هست. حرکت جهت پیشرفت در فناوری های هوش مصنوعی دارای اهمیت نظامی زیادی جهت دولت های سراسر دنیا است.

چین در حال حاضر به شدت در زمینه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده و “لی کی کیانگ” نخست وزیر چین ، امسال هوش مصنوعی را یک فناوری استراتژیک نامگذاری کرده است.

چین برنامه‌های جدیدی را ارائه کرده است که به واسطه آن قصد دارد تا سال 2025 رهبر هوش مصنوعی در دنیا شود.

آنها روند پیشرفت این فناوری را مشاهده کرده و مایل به سرمایه گذاری هرچه زیاد در این زمینه هستند.

طرح پکن جهت پیشرفت هرچه زیاد در زمینه هوش مصنوعی در حالی ارائه شده است است که آمریکا نیز در این زمینه و با نگرانی از اینکه کشورهایی مانند چین بتوانند به فناوری های نظامی استراتژیک دست پیدا کنند، برنامه هایی را ارائه کرده هست. ولی چین قصد دارد تا با پیشی گرفتن از این کشور، به قطب هوش مصنوعی در دنیا تبدیل شود.

واژه های کلیدی: تبدیل | برنامه | فناوری | هوش مصنوعی | سرمایه گذاری | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs