مسابقه – کبریت آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

مسابقه – کبریت: آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

تصمیم جیره‌بندی آب قطعی نیست ، ۵ برابر سایر ایرانیان آب مصرف می‌کنند، تهرانی‌ها ۱

رئیس شرکت مدیریت و برنامه‌ریزی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه بحران آب جدی هست، گفت: استان پایتخت کشور عزیزمان ایران یک و نیم برابر بقیه ..

ادامه مطلب

برنامه چین جهت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی دنیا

چین برنامه‌های جدیدی را ارائه کرده است که به واسطه آن قصد دارد تا سال 2025 رهبر هوش مصنوعی در دنیا شود. برنامه چین جهت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی ..

ادامه مطلب