مسابقه – کبریت آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

مسابقه – کبریت: آژانس انرژی اخبار سیاسی و اجتماعی

برنامه چین جهت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی دنیا

چین برنامه‌های جدیدی را ارائه کرده است که به واسطه آن قصد دارد تا سال 2025 رهبر هوش مصنوعی در دنیا شود. برنامه چین جهت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی ..

ادامه مطلب